Zalety recyklingu czyli dlaczego warto?

Podstawą recyklingu, czyli przetwarzania odpadów, jest właściwa segregacja odpadów. Właściwie posortowane odpady ułatwiają cały proces przetwarzania, a należy pamiętać, że taki proces dla każdego materiału wygląda inaczej. Nawet recykling plastiku przybiera różną formę w zależności od tego, z jakim rodzajem tworzywa sztucznego mamy do czynienia.

Segregacja odpadów zaczyna się już w domu. Dla wielu z nas jest to obowiązek, do którego nie jesteśmy przekonani. Segregowanie odpadów wydaje się uciążliwe i skomplikowane. Nic bardziej mylnego! Segregowanie odpadów w gruncie rzeczy jest całkiem proste – wystarczy zapamiętać kilka prostych zasad i wszystko od razu wchodzi w krew. O tym, jak właściwie segregować odpady w naszych domach zapraszamy do artykułu tutaj.

Dodatkowo jeśli uświadomimy sobie, jakie korzyści wynikają z recyklingu, łatwiej będzie wprowadzić do codziennego życia segregację odpadów. Więc dlaczego warto?

Oszczędność naturalnych zasobów Ziemi – jest to jedna z największych zalet recyklingu. Przetwarzając materiał z zużytych już opakowań do produkcji nowych, nie musimy wydobywać nowych surowców. Ale nie chodzi tutaj tylko o same surowce, z których produkuje się różnego typu materiały, na przykład plastik czy papier. Oddając odpady do recyklingu pośrednio oszczędzamy także energię i surowce potrzebne do jej produkcji, która zostałaby zużyta do wyprodukowania nowych materiałów. Co więcej, kiedy oszczędzamy surowce i ograniczamy produkcję nowych materiałów zmniejszamy także ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza!

Redukcja ilości odpadów na składowiskach – odpady przekazywane do recyklingu zazwyczaj trafiają od razu do specjalnych zakładów zajmujących się ponownym przetwarzaniem materiałów. Ponadto segregacja odpadów odbywa się przy pomocy kolorowych kontenerów. Na składowiska trafiają więc tylko odpady zmieszane, których ostatecznie jest mniej – bo część odpadów trafia wcześniej do kolorowych kontenerów.

Oprócz korzyści ekologicznych dla środowiska, z segregacji odpadów wynikają także korzyści ekonomiczne! W wielu gminach dla gospodarstw, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów wprowadzone są niższe opłaty eksploatacyjne. Zmniejszają się też koszty utrzymania składowisk, które utrzymywane są przez budżet gminy – bo odpadów na nie trafia mniej. Sama produkcja opakowań z materiałów z odzysku jest dużo tańsza niż z nowych surowców, które najpierw trzeba wydobyć, przetrasnportować a dopiero później przetworzyć i wyprodukować opakowanie – przez to obniżają się koszty samego produktu końcowego.

Jak widać, segregacja odpadów to nie tylko wrzucanie opakowań do odpowiednich pojemników. Segregacja i recykling w mniej lub bardziej widoczny sposób odbija się na wielu płaszczyznach. Segregując odpady oszczędzamy nasze środowisko, zasoby Ziemi i własne pieniądze – a nie zajmuje nam to dużo czasu. Im więcej będziemy segregować i przetwarzać, tym wyraźniejsze będą tego efekty. Dlatego warto!

mgr inż. Aleksandra Albińska