O kampanii SEGREGUJĘ, ODZYSKUJĘ, NIE MARNUJĘ

Kampania edukacyjno-informacyjna Ośrodka Edukacji Przyrodniczej  LOP Okręgu w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego w 2017 roku, pod hasłem:  "Segreguję, odzyskuję, nie marnuję !" zakłada przeprowadzenie konkretnych działań edukacyjnych w formie: konkursów przyrodniczych, zajęć warsztatowych, wyjazdów studyjnych, prelekcji ekologicznych, konferencji edukacyjnej, wydawnictw edukacyjnych, warsztatów ekologicznych oraz festynu ekologicznego.
Celem zaplanowanych działań będzie podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Pragniemy uzmysłowić odbiorcom kampanii, że nasze codzienne działania wpływają
w bezpośredni sposób na stan naszego środowiska. Chcemy uświadomić mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, że dokonując decyzji o zakupie produktu żywnościowego lub codziennego użytku, nie tylko powinniśmy brać pod uwagę tego, co zrobimy z jego opakowaniem, lecz także mieć na względzie fakt, iż do jego produkcji zużyta została woda, energia oraz paliwo do transportu.
Gospodarka odpadami, która jest tematem zaproponowanego projektu, jest jednym z najważniejszych aspektów życia codziennego, który bezpośrednio przekłada się na jakość środowiska, a co za tym idzie stan naszego zdrowia.

Pragniemy również, aby odbiorcy kampanii wyrobili w sobie świadomość ekologiczną. Zastanowili się nad sposobem dokonywania zakupów - czy kupują faktycznie to, co jest im potrzebne, czy zakupiony produkt jest zapakowany
w materiał nadający się do przetwarzania? Naszym najważniejszym celem jest wyrobienie wśród mieszkańców województwa nawyku zabierania ze sobą na zakupy bawełnianych toreb wielokrotnego użytku, dzięki którym zmniejszy się ilość wykorzystywania plastikowych toreb.

Jednak przede wszystkim zależy nam na wykształceniu nawyku segregacji odpadów. Wykorzystywanie i przetwarzanie odpadów jest rewolucyjną technologią, która w przyszłości zmieni nasze życie. Przede wszystkim zahamuje proces wytwarzania nowych przedmiotów. Współcześnie wiele surowców zostaje odzyskanych i powstają z nich zupełnie nowe przedmioty.

Wierzymy, że razem uratujemy nasze województwo przed nadmiernym zaśmieceniem.