Zapraszamy do udziału w prelekcjach na temat gospodarki odpadami. W trakcie prelekcji będą poruszane takie kwestie jak:

  • rodzaje odpadów,
  • właściwa segregacja,
  • recykling i artrecykling.

Prelekcje będą odbywać się w placówkach oświatowych i Zielonej Klasie LOP.

Nauczyciele, którzy są opiekunami Kół LOP i są zainteresowani prelekcjami mogą wysyłać zgłoszenia na adres mailowy biuro@lop.szczecin.pl

Czekamy!

Podstawą recyklingu, czyli przetwarzania odpadów, jest właściwa segregacja odpadów. Właściwie posortowane odpady ułatwiają cały proces przetwarzania, a należy pamiętać, że taki proces dla każdego materiału wygląda inaczej. Nawet recykling plastiku przybiera różną formę w zależności od tego, z jakim rodzajem tworzywa sztucznego mamy do czynienia.

Segregacja odpadów zaczyna się już w domu. Dla wielu z nas jest to obowiązek, do którego nie jesteśmy przekonani. Segregowanie odpadów wydaje się uciążliwe i skomplikowane. Nic bardziej mylnego! Segregowanie odpadów w gruncie rzeczy jest całkiem proste – wystarczy zapamiętać kilka prostych zasad i wszystko od razu wchodzi w krew. O tym, jak właściwie segregować odpady w naszych domach zapraszamy do artykułu tutaj.

Dodatkowo jeśli uświadomimy sobie, jakie korzyści wynikają z recyklingu, łatwiej będzie wprowadzić do codziennego życia segregację odpadów. Więc dlaczego warto?

Oszczędność naturalnych zasobów Ziemi – jest to jedna z największych zalet recyklingu. Przetwarzając materiał z zużytych już opakowań do produkcji nowych, nie musimy wydobywać nowych surowców. Ale nie chodzi tutaj tylko o same surowce, z których produkuje się różnego typu materiały, na przykład plastik czy papier. Oddając odpady do recyklingu pośrednio oszczędzamy także energię i surowce potrzebne do jej produkcji, która zostałaby zużyta do wyprodukowania nowych materiałów. Co więcej, kiedy oszczędzamy surowce i ograniczamy produkcję nowych materiałów zmniejszamy także ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza!

Redukcja ilości odpadów na składowiskach – odpady przekazywane do recyklingu zazwyczaj trafiają od razu do specjalnych zakładów zajmujących się ponownym przetwarzaniem materiałów. Ponadto segregacja odpadów odbywa się przy pomocy kolorowych kontenerów. Na składowiska trafiają więc tylko odpady zmieszane, których ostatecznie jest mniej – bo część odpadów trafia wcześniej do kolorowych kontenerów.

Oprócz korzyści ekologicznych dla środowiska, z segregacji odpadów wynikają także korzyści ekonomiczne! W wielu gminach dla gospodarstw, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów wprowadzone są niższe opłaty eksploatacyjne. Zmniejszają się też koszty utrzymania składowisk, które utrzymywane są przez budżet gminy – bo odpadów na nie trafia mniej. Sama produkcja opakowań z materiałów z odzysku jest dużo tańsza niż z nowych surowców, które najpierw trzeba wydobyć, przetrasnportować a dopiero później przetworzyć i wyprodukować opakowanie – przez to obniżają się koszty samego produktu końcowego.

Jak widać, segregacja odpadów to nie tylko wrzucanie opakowań do odpowiednich pojemników. Segregacja i recykling w mniej lub bardziej widoczny sposób odbija się na wielu płaszczyznach. Segregując odpady oszczędzamy nasze środowisko, zasoby Ziemi i własne pieniądze – a nie zajmuje nam to dużo czasu. Im więcej będziemy segregować i przetwarzać, tym wyraźniejsze będą tego efekty. Dlatego warto!

mgr inż. Aleksandra Albińska

Segreguj odpady!!!

Prawidłowa segregacja odpadów zaczyna się w domu, a właściwie zaczyna się od zaopatrzenia w 4 pojemników do odpadów. Jeden na odpady plastikowe, jeden na odpady ze szkła, jeden na odpady papierowe, jeden na odpady mieszane.

Odpady plastikowe, metale sztuczne wrzucamy do żółtego pojemnika.
Do żółtego pojemnika wrzucamy również odpady z aluminium.W żółtym pojemniku znajdą się:
- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) itp.
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
- puszki po konserwach
- folię aluminiową
- metale kolorowe
- kapsle, zakrętki od słoików

Nie wrzucamy:
- butelek i pojemników z zawartością
- plastikowych zabawek
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
- opakowań po olejach silnikowych
- części samochodowych
- zużytych baterii i akumulatorów
- puszek i pojemników po farbach i lakierach
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ze szkła wrzucamy do zielonego (kolorowe szkło) lub do białego(białe szkło) pojemnika.

W tych pojemnikach znajdą się:
- butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych, olejach roślinnych, occie)

Nie wrzucamy:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
- szkła okularowego
- szkła żaroodpornego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek i świetlówek
- reflektorów
- szklanych opakowań po kosmetykach
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych
- monitorów i lamp telewizyjnych
- termometrów i strzykawek

Odpady z papieru wrzucamy do niebieskiego pojemnika.
Do niebieskiego pojemnika wrzucamy:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
- katalogi, ulotki, prospekty
- gazety i czasopisma
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
- zeszyty i książki (bez wszywek, te wrzucamy do żółtego pojemnika oraz bez twardej okładki, tę wrzucamy również do żółtego pojemnika)
- papier pakowy
- torby i worki papierowe

Nie wrzucamy:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
- papieru lakierowanego i foliowanego
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
- kartonów po mleku i napojach
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
- tapet
- pieluch jednorazowych i podpasek
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.

Odpady mieszane wrzucamy do kontenera zbiorczego, w którym znajdują się pozostałe odpady. Należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Jeżeli w twojej okolicy znajduje się brązowy pojemnik (na odpady biodegradowalne) na odpady możesz do niego wrzucić:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- trociny i korę drzew
Nie wrzucamy:
- resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt
- oleju jadalnego
- odchodów zwierząt
- popiołu z węgla kamiennego
- leków
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Pamiętajmy też o wrzucaniu odpadów po psie w odpowiedni, oznaczony pojemnik!

Do odpadów należą również zużytą, starą, znoszoną lub nieużywaną odzież, należy je wrzucać do odpowiednich kontenerów na odzież znajdujących się w twojej okolicy.
Prawidłowa segregacja odpadów to:

- zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach i zmniejszenie kosztów ich utrzymania przez gminy
- zmniejsze obciążenie środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb)
- ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych na wysypiskach
- ponowne wykorzystanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na nowe
- zmniejszenie zużycia energii i redukcja wydatków.

Pamiętaj segreguj odpady, pomożesz Naturze, będziesz wtedy uradowany 🙂

Kinga Romianowska