Segreguj odpady!!!

Prawidłowa segregacja odpadów zaczyna się w domu, a właściwie zaczyna się od zaopatrzenia w 4 pojemników do odpadów. Jeden na odpady plastikowe, jeden na odpady ze szkła, jeden na odpady papierowe, jeden na odpady mieszane.

Odpady plastikowe, metale sztuczne wrzucamy do żółtego pojemnika.
Do żółtego pojemnika wrzucamy również odpady z aluminium.W żółtym pojemniku znajdą się:
- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) itp.
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
- puszki po konserwach
- folię aluminiową
- metale kolorowe
- kapsle, zakrętki od słoików

Nie wrzucamy:
- butelek i pojemników z zawartością
- plastikowych zabawek
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
- opakowań po olejach silnikowych
- części samochodowych
- zużytych baterii i akumulatorów
- puszek i pojemników po farbach i lakierach
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ze szkła wrzucamy do zielonego (kolorowe szkło) lub do białego(białe szkło) pojemnika.

W tych pojemnikach znajdą się:
- butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych, olejach roślinnych, occie)

Nie wrzucamy:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
- szkła okularowego
- szkła żaroodpornego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek i świetlówek
- reflektorów
- szklanych opakowań po kosmetykach
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych
- monitorów i lamp telewizyjnych
- termometrów i strzykawek

Odpady z papieru wrzucamy do niebieskiego pojemnika.
Do niebieskiego pojemnika wrzucamy:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
- katalogi, ulotki, prospekty
- gazety i czasopisma
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
- zeszyty i książki (bez wszywek, te wrzucamy do żółtego pojemnika oraz bez twardej okładki, tę wrzucamy również do żółtego pojemnika)
- papier pakowy
- torby i worki papierowe

Nie wrzucamy:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
- papieru lakierowanego i foliowanego
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
- kartonów po mleku i napojach
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
- tapet
- pieluch jednorazowych i podpasek
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.

Odpady mieszane wrzucamy do kontenera zbiorczego, w którym znajdują się pozostałe odpady. Należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Jeżeli w twojej okolicy znajduje się brązowy pojemnik (na odpady biodegradowalne) na odpady możesz do niego wrzucić:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- trociny i korę drzew
Nie wrzucamy:
- resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt
- oleju jadalnego
- odchodów zwierząt
- popiołu z węgla kamiennego
- leków
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Pamiętajmy też o wrzucaniu odpadów po psie w odpowiedni, oznaczony pojemnik!

Do odpadów należą również zużytą, starą, znoszoną lub nieużywaną odzież, należy je wrzucać do odpowiednich kontenerów na odzież znajdujących się w twojej okolicy.
Prawidłowa segregacja odpadów to:

- zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach i zmniejszenie kosztów ich utrzymania przez gminy
- zmniejsze obciążenie środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb)
- ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych na wysypiskach
- ponowne wykorzystanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na nowe
- zmniejszenie zużycia energii i redukcja wydatków.

Pamiętaj segreguj odpady, pomożesz Naturze, będziesz wtedy uradowany 🙂

Kinga Romianowska